10. ožujka 2019.
Meditacije

Stvoreni za više…

 

Prva je korizmena nedjelja. Zagledaj se u Isusa u pustinji… već četrdeset dana nije jeo… Glad je sve jača. Upravo kad mu je bilo najteže, kad je bio iscrpljen i gladan đavao ga kuša: ” Reci ovom kamenu da postane kruhom…”  Isus, pun Duha Svetoga i u gladi se spremno odupire:_”Ne živi čovjek samo o kruhu…” Čovjek je stvoren za više od kruha. Đavao pokušava na drugi način, nudi Isusu svu vlast i slavu ovoga svijeta:”Sve ću ti dati (…) ako mi se pokloniš” Isus pun Duha Svetoga zna kome se treba klanjati: ”Klanjaj se Gospodinu, Bogu svomu…” I trećoj kušnji, preuzetnom povjerenju u –Boga , ”baci se dolje…” koja čovjeku daje dojam posvemašnje moći Isus se odupire: ”Ne iskušavaj Gospodina, Boga svoga!”

I mi smo u životnim pustinjama života bili  i biti ćemoizloženi kušnjama.Sigurno je da smo u nekim kušnjama prihvatili prijevaru te na krivi način tražili kruh za glad svoga srca. Tada smo iskusili gorčinu  lažnog kruha  koji nam je otac laži podvalio. Milosrđem i milošću Božjom smo spašeni.

Kušnje će opet doći… Budimo budni u molitvi kako bi na pravi način prepozni prijevare i znali odgovoriti na ponude pred nama…Stvoreni smo za više od kruha, tašte slave i moći, stvoreni smo za ljubav, za svetost, za nebo…

Mijo Rak

 

Čovjek živi od Božje riječi, pročitaj današnja nedjeljna čitanja… Vidi www.zivovrelo.hr