Dati sve…

Dati sve…
Biti poput udovice
iz Sarfate Sidonske,
poput hramske, Isusove udovice,
koja je dala sve…
Može se dati najviše,
ako se dadne i najmanje,
ako se daje sve od

“Dva puta”

“Uđite na uska vrata, jer široka vrata i prostran put vode u propast, i mnogo ih je koji idu njim. Kako su uska vrata i tijesan put koji vodi u