Božja volja, Božja mudrost

2. prosinca 2021.
Meditacije
“Tko god sluša ove moje riječi i izvrši ih, bit će kao mudar čovjek koji sagradi kuću na stijeni. Zapljušti kiša, navale bujice, duhnu vjetrovi, i sruče se na tu kuću, ali ona ne pada. Jer — utemeljena je na stijeni.”
Nije dovoljno čuti, nije dovoljno znati što je dobro. Još je važnije sprovesti u život, vršiti volju Božju. Bog od nas traži, s njegovom milošću, napor kojim ćemo u svoj život i svijet unositi njegovu volju, njegov promisao. Daj mi snage, Gospodine, vršiti tvoju volju!