Uvidjeti potrebu zahvalnosti

11. prosinca 2021.
Meditacije

“Jedan od njih vidjevši da je ozdravio, vrati se slaveći Boga u sav glas. Baci se ničice k Isusovim nogama zahvaljujući mu. A to bijaše neki Samarijanac.” Desetorica gubavaca mole ga ozdravljenje i ozdravljaju. Samo se jedan, vidjevši da je ozdravio vraća. Tako je malo onih koji duboko promišljaju i uviđaju potrebu zahvalnosti. Svaki dan trebamo zahvaljivati i imamo na čemu zahvaljivati. Samo to ne vidimo. Zato smo prazni. Gospodine, otvori nam oči srca te mognemo dobro vidjeti na čemu ti  trebamo zahvaliti.