Svjetlo na prosvjetljenje naroda

2. veljače 2019.
Meditacije

Želiš biti sretan, sretna? Prikazuj svoj život Bogu, živi za druge!

Prikazanje Gospodinovo – Svijećnica

U našem vremenu često se koristi glagol “imati”. Tu su stvari koje čovjek “ima”, sposobnosti kojima se koristi, sve do “imanja” međuljudskih odnosa, prijateljstava, braka… Vrlo lako “imati”, zbog naših ljudskih slabosti i potreba, postane važnije od “biti”. Danas su jako naglašena ljudska prava i sloboda. Čini se da čovjek može potpuno autonomno raspolagati svojim životom. Sigurno, čovjek mnogo toga ima, ali je još sigurnije da je to što ima dar. Sve što imamo i jesmo u velikoj mjeri dugujemo drugima. Tek u istinskom odnosu s drugim ljudima i Bogom ostvaruje se “san” našega života. Da bi čovjek bio sretan on treba svoj život prikazati, darovati, najprije Bogu, a onda bližnjima.

Marija i Josip u Hramu prikazuju Isusa. On koji je i prije potpuno pripadao Ocu pokazuje svakome od nas da i mi pripadamo Bogu. Nismo došli niotkuda već nas je u svom promislu želio i oblikovao Bog. Važno je tijekom života biti svjestan da naš život pripada Njemu i da smo dar drugima. Povezano s time i naša sloboda, kao darovanih bića, nije apsolutna već u relaciji s Njim i bližnjima. Ako želimo život ispuniti i biti sretni važno se prikazivati – darivati iz dana u dan, u istinskoj ljubavi.

Isusa je Šimun, pun Duha Svetoga, nazvao “Svjetlo na prosvjetljenje naroda”. To znači da je Isusov život: njegova djela i riječi, svjetlo na putu života. Njegov se život pak može sažeti u jednu, najjaču riječ: ljubav. Iz ljubavi prema čovjeku prošao je kroz pakao odbačenosti i smrti na križu, da bi nas spasio. Dati život za svoje prijatelje, to je sažetak njegova života. Neka nam i danas, u ovom teškom vremenu, svijetli Isus – Svjetlo koje prosvjetljuje čovjeka.

Mijo Rak