Dati sve…

8. studenoga 2021.
Meditacije

Dati sve…
Biti poput udovice
iz Sarfate Sidonske,
poput hramske, Isusove udovice,
koja je dala sve…
Može se dati najviše,
ako se dadne i najmanje,
ako se daje sve od sebe…
Nije važno puno ni malo,
ni stvari, ni godina.
Važno je, poput udovice,
dati s vjerom,
od srca,
sve od sebe…