Minuta nade… Ponizni satnik

29. studenoga 2021.
Meditacije
“Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i izliječen će biti sluga moj.”
Isuse, vjera rimskog satnika te je zadivila! Tebe ne može zadiviti ništa lažno, ništa površno, ništa što ne počiva u istini. Vjera ovog satnika, ponizna i hrabra, dirnula je tvoje srce i ti si ga uslišio. Ti nisi zarobljen ljubavlju prema svome narodu. Pokazuješ da ti je u svakom narodu drag onaj koji živi istinu… Daruj mi ponizno i hrabro srce i čuj vapaj kojim ti vapijem…