Narod je trava…

7. prosinca 2021.
Meditacije
Minuta nade…
“Svako je tijelo trava, ko cvijet poljski sva mu dražest. Sahne trava, vene cvijet,kad dah Gospodnji preko njih prođe. Doista, narod je trava! Sahne trava, vene cvijet, ali riječ Boga našega ostaje dovijeka!”
Ti, koji trske napuknute nećeš prelomiti niti stijenja što tek tinja nećeš ugasiti, smiluje nam se! Oprosti nam grijehe naše! Smiluj se čovjeku 21. stoljeća koji luta mnogim stranputicama i bespućima. Daruj nam puninu koju samo Ti možeš dati.