Bezgrješno začeće Blažene Djevice Marije

8. prosinca 2021.
Meditacije
Minuta nade…
Slavimo blagdan Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije. Sav Marijin život vezan je uz Isusa Krista. Po njemu, pravom Bogu i pravom čovjeku ona je preočuvana od iskonskog, izvornog ili istočnog grijeha, da bi bila dostojan dom njegova začeća. Zato je trebala biti potpuno čista, sveta, neokaljana od početka. U jednom od Marijinih ukazanja. koja su se dogodila u Rue du Bac, u Parizu, 1830.g. sestri Katarini Laboure, na temelju kojeg je napravljena čudotvorna medaljica, oko Marijinog lika pisalo je: Marijo bez grijeha začeta, moli za nas koji se tebi utječemo. Predaja Crkve već je stoljećima vjerovala u Marijino bezgrješno začeće. Dana 8. prosinca 1854. papa Pio IX. proglasio je dogma o tom otajstvu vjere. U 16. ukazanju u Lurdu, na blagdan Blagovijesti, 25.03.1858. Marija je malenoj Bernardici Soubirous rekla svoje ime: “Ja sam Bezgrješno Začeće. “
Marijina ukazanja bila su izuzetno aktualna tijekom 20. stoljeća, a bez imalo sumnje tjeskobe i problemi naših dana logični su nastavak problema i zla koji su čovjeku već tada, a sigurno i danas donose toliko patnje. Marijine suze, poziv na molitvu, na obraćenje i danas trebamo vrlo ozbiljno uzeti. Vrijeme je za snažnu molitvu Crkve, svih zajedno i svakoga osobno.. Potrebno se na svaki način ujedinjavati u molitvi. Vremena su ozbiljna, sada to već sasvim očito možemo osjetiti u svakidašnjici. Osobna i zajednička molitva najsigurniji su put. Počni već danas i ne boj se! Nismo sami. Marijo, bez grijeha začeta, moli za nas koji se tebi utječemo.