“Punina zakona je ljubav…”

16. veljače 2020.
Meditacije

“Punina zakona je ljubav…”
Bog je neizmjerna tajna, otajstvo koga ne bismo nikada mogli shvatiti da On nije odlučio o sebi govoriti, svoje lice nam objaviti. Dao nam je svoju riječ, svoj zakon i zapovijedi. Govorio nam je po mnogim svojim izabranicima, a na poseban način po Mojsiju preko kojega je narodu dao svoj zakon i zapovijedi. U punini se objavio po svom ljubljenom Sinu, Isusu Kristu koji je za nas dao život. Stvoreni smo iz ljubavi. Zbog ljubavi On nas izgubljene traži i želi dovesti natrag u očinsku kuću. Zbog ljubavi nam je slao Mojsija i proroke ne bi li nas podsjetio na ljubav zbog koje smo stvoreni ne bi li se kako obratili i Njemu vratili. Iz ljubavi On odnosi na križ sve naše grijehe i uništava ih svojom Svetom žrtvom. On nam želi dati novi pogled koji vraća na izvore. On nam želi dati pravo
razumijevanje smisla i svrhe života i svojeg zakona. On nam iz ljubavi želi dati život u punini. Farizeji i pismoznanci su se trudili, ali njihov je trud ostao izvanjski. Izvana je sve bilo u redu, ali srce im je ostalo hladno, bez vatre, bez ljubavi koja jedina može učiniti u njemu pravu promjenu. Isus ne želi dokinuti zakon, već podsjetiti na bit, na jezgru, na srce, na puninu zakona, a to je ljubav. Ljubiti s potpunim predanjem Boga i čovjeka… Svrha svega, smisao svega je u Njemu i u ljubavi prema Njemu i čovjeku: “On je jedini, nema drugoga osim njega. Njega ljubiti iz svega srca, iz svega razuma i iz sve snage i ljubiti bližnjega kao sebe samoga – više je nego sve paljenice i žrtve”(Mk 12,32-33). Otvorimo svoja srca, vapijmo riječima i srcem da nas On zapali svojom Svetom Vatrom – Duhom Svetim. Tako ćemo imati nadu i znati kojim putom krenuti.