Veći od Ivana

10. prosinca 2021.
Meditacije

“Zaista, kažem vam, između rođenih od žene ne usta veći od Ivana Krstitelja. A ipak, i najmanji u kraljevstvu nebeskom veći je od njega!”

Kakvo će to biti čudo preobrazbe u kraljevstvu nebeskom gdje će i najmanji biti veći od Ivana? Bogu je sve moguće.