I danas, kao tada, žive su riječi Isusove…(3. n.k.g.)

26. siječnja 2019.
Meditacije

I danas, kao tada, žive su riječi Isusove…(3. n.k.g.)

Godinama je Isus živio u Nazaretu, među svojim mještanima, skrivenim životom, običnim životom. Otajstvo, tajnu njegova života promišljala je Marija, koja je u srcu prebirala sve što se od rođenja o njemu govorilo. Njegovi mještani očito nisu u njemu vidjeli Pomazanika – Mesiju, koji će, danas to jasno vidimo, promijeniti povijest, postati kamen ugaoni ljudske nade i spasenja. Zato su se toliko čudili odakle mu to što čini i govori.

Dok onima koji su ga okruživali, još ništa nije bilo jasno, Bog je, prije nešto više od 2000 godina započeo ispunjavati svoj plan otkupljenja čovjeka i čovječanstva, po svom ljubljenom Sinu Isusu Kristu. Nakon krštenja na Jordanu i kušnje u pustinji Isus, pun Duha Svetoga i snage započinje svoje javno djelovanje i poziva na obraćenje jer se Kraljevstvo Božje, s Njime, približilo. Uskoro je zbog znamenja, ozdravljenja, istjerivanja zloduha i riječi od kojih je “gorjelo srce” postao slavljen od sviju.

Dolazi u svoj Nazaret po subotnjem običaju, pružaju mu Knjigu proroka Izaije, a on pronalazi Izaijino proroštvo: “Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza! On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima,na slobodu pustiti potlačene, proglasiti godinu milosti Gospodnje.” I doda: ”Danas se ispunilo ovo Pismo što vam još odzvanja u ušima.”

S Isusom se ostvario dolazak Mesije, Pomazanika. U krštenju i potvrdi, Otac je i nad nama, u Sinu, izgovorio i drži svoje riječi: ”Ti si sin moj ljubljeni! Ti si kći moja ljubljena!” Kakva radost! Kakvo dostojanstvo! I mi smo, usprkos svoje krhkosti, pozvani činiti djela koja je Isus činio… Gledajmo u našeg Gospodina, dopustimo mu da nas  u molitvi i sakramentima očisti i prožme svojim Duhom i počnimo, ako to još ne činimo, buditi nadu i vjeru u Božje oslobođenje. Gospodin je živ i prisutan! Siromasi uzdajte se u Isusa! Slomljeni i bez nade, probudite se! Sužnji i potlačeni, koji mislite da nema perspektive, ohrabrite se! Vi koji ne vidite bolje budućnosti ili ljepotu sunca, Bog može otvoriti vaše oči. S Isusom je započeo novi svijet i On i danas želi i može preobražavati srca. ”Gospodine, obnovi nas, razvedri lice svoje i spasi nas!”